2004-06-16 09:49Pressmeddelande

StudBo04 – Sveriges första studentbostadskongress

null

För några veckor sedan skickades inbjudningarna till den första studentbostadskongressen, StudBo04, ut. StudBo04 är ett samarrangemang mellan Svenska Studentbostadsföreningen och Stiftelsen AF Bostäder.

Parallellt med själva kongressen som kommer vara i samma byggnad som SSBF:s kansli är beläget, kommer en modulhusutställning pågå utanför AF Bostäders huvudkontor. Förutom den information som skickats ut, finns det även möjligheten att få mer information om hela StudBo04 via internet, nämligen på www.studbo04.se. Hemsidan invigdes den 24 maj och där finner du information om studentbostadskongressen, utställarna vid modulhusutställningen, utdrag ur boken "Bott i Lund", information om Kulturens utställning "Korridoren - och andra studentbon" samt kort information om produktutställningen.

StudBo04:s hemsida kommer att uppdateras löpande och skulle man glömma adressen till den hemsidan är det bara att gå in via SSBF:s hemsida, ty där finns länkar.

Har ditt företag inte fått inbjudning till kongressen? Hör av er så kommer det en sådan i posten. Inbjudan med anmälningsblanketter går också att ladda hem via StudBo04:s hemsida.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén