2015-03-20 15:41Pressmeddelande

​Student Switch Off prisat på Fastighetsmässan

null

För att ha involverat en viktig målgrupp i ett kreativt energisparprojekt vinner Student Switch Off den första upplagan av Fastighetsmässans energipris.

På plats på Fastighetsmässan för att ta emot priset var Agneta Mattiasson som är projektkoordinator för kampanjen och Claire Mirjolet som är både ambassadör för Student Switch Off och boendes i en av de tävlande korridorerna.

- Det känns väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas! Det är en viktig fråga och målgruppen studenter är på många sätt nyckeln till hur kommande generationer kommer se på energianvändning, säger Agneta.

Priset handlar om smarta lösningar som skapar energieffektivisering i fastigheter och delades ut på Fastighetsmässan i samarbete Siemens. Syftet är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring vikten av att arbeta med mjuka värden för att uppnå energieffektivisering.

Student Switch Off är en tävling där studentkorridorer tävlar mot varandra i att spara el. Förutom den el som sparas under själva tävlingen är tanken med Student Switch Off att skapa ett energieffektivt beteende hos målgruppen även efter tävlingens slut.


Motiveringen i sin helhet:

  • Bra att projektet fokuserar på användandet av energi då detta är lika viktigt som vilken typ av energislag vi använder oss av.
  • Student Switch Off har involverat brukarna (=studenterna) för att reducera energianvändningen på ett kreativt och engagerande sätt.
  • Projektet syftar till att lära/vänja ungdomar i ett tidigt skede i livet att använda energi på ett ekonomiskt vis så att de blir medvetna om sin användning. De är vår framtid och projektet bidrar på så vis till en mer hållbar framtid


För mer information:

Agneta Mattiasson, projektkoordinator
agneta@studentswitchoff.se
031 - 780 45 75

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén