2015-02-13 06:00Pressmeddelande

​Student Switch Off växer inför ny tävlingsstart

null

I helgen drar andra omgången av Student Switch Off igång. Energibesparingstävlingen lockade under föregående termin studenter från både Göteborg och Stockholm att spara el. Nu växer kampanjen med fler tävlingar, priser och deltagare.

Med en lyckad första tävlingsomgång i ryggen drar vårterminens Student Switch Off igång 15 februari. Inför vårens omgång har Student Switch Off blivit större på flera sätt. Istället för en tävling i Stockholm blir det nu tre, en för respektive bostadsområde, och pris för andra och tredje plats införs. Arrangörerna Studentbostadsföretagen satsar också på att fördubbla antalet deltagare, ett mål som är inom räckvidd då antalet anmälda redan överstiger förra omgångens totala deltagarantal.

- Intresset för miljö och klimat är stort bland studenterna och med ökad marknadsföring av tävlingen har vi nått ut bättre och bredare denna gång, säger Agneta Mattiasson, projektkoordinator för tävlingen.

Som måttstock finns Storbritannien där tävlingen pågått i åtta år. Där är deltagarandelen cirka 15 procent och den totala energibesparingen mellan 6 till 7 procent per tävlingsomgång. Den svenska tävlingen hoppas under året närma sig samma deltagarantal, för att under kommande år öka ytterligare.

- Målet med kampanjen är att nå så många som möjligt för att skapa medvetenhet om både sin egen energiförbrukning och klimatförändringar. Ju fler som sparar desto bättre, både för de som tävlar och för klimatet, avslutar Agneta.

Vårterminens tävling pågår mellan 15 februari och 3 maj.


Nyheter för vårterminen 2015

  • Fler tävlingar i Stockholm - de tre deltagande områdena Kungshamra, Lappis och Pax får varsin tävling vilket ger en jämnare tävling och fler vinnare utses.
  • Fler priser – förutom vinnaren kommer också de som sparar sig till en andra eller tredjeplats att vinna fina priser. Även ett spurtpris för de som sparar mest under tävlingens sista månad införs.


Kort om Student Switch Off

  • Fyra deltagande tävlingsområden; Olofshöjd i Göteborg samt Kungshamra, Lappis och Pax i Stockholm.
  • Under tävlingsperioden mäts den totala elförbrukningen per boende, de lag med lägst elförbrukning per boende vid tävlingens slut vinner.
  • Tävlingen anordnas tillsammans med SGS Studentbostäder i Göteborg och SSSB i Stockholm. Den är icke-vinstdrivande och finansieras via ett EU-projekt. Till projektet finns även bland annat Göteborg Energi och Göteborgs universitet knutna.


För mer information:

Agneta Mattiasson, projektkoordinator
agneta@studentswitchoff.se
031 - 780 45 75

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén