2009-05-12 16:10Pressmeddelande

Studentbostäder, politiker och föreningsstämma

null

Svenska Studentbostadsföreningens föreningsstämma gick av stapeln 7 maj i Stockholm och gästades av såväl medlemmar som Akademiska hus, KTH och regeringsföreträdare. Förutom två nya styrelseledamöter resulterade dagen i intressanta diskussioner om studentbostäder utifrån såväl medlemmarnas som gästernas perspektiv.

I år hade vi glädjen att gästas av Mikael Lundström, vd på Akademiska hus, och Anders Lundgren, förvaltningschef på KTH, som tillsammans med SSBF:s Simon Helmér och Anders Flodin diskuterade utveckling av studentbostadsbranschen. Bland annat framkom att KTH ser bostadsfrågan för studenter som den enskilt viktigaste för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning.

- Det tyder på möjligheter till en vidgad syn och ökat samarbete mellan olika aktörer kring studentbostäder, vilket är väldigt positivt, något som tyvärr sker i väldigt begränsad utsträckning idag, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för SSBF.

På eftermiddagen gästades stämman av Dan Ericsson (kd), statssekreterare hos bostadsminister Mats Odell, som gav regeringens syn på bostadspolitiken i allmänhet och studentbostäder i synnerhet. Förhoppningsvis sprider sig de idéer kring t.ex. fastighetsavgift och byggregler som SSBF försåg Dan Ericsson med vidare i regeringen.

Svenska Studentbostadsföreningen valde följande styrelse:

Ordförande       Rolf Svensson (omvald), AF Bostäder
Ledamot           Mats Odersjö (omvald), SGS Studentbostäder
Ledamot           Anders Löfstrand, AB Karlstads Studentbostäder
Ledamot           Ann-Sofie Sääf (omvald), Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Ledamot           Lena Landström (omvald), Lulebo AB
Ledamot           Ulf Linderholm (nyvald), NIHAB Norrtälje

1:e Suppleant   Gunilla Pennanen (nyvald), Bostads AB Mimer
2:e Suppleant   Anders Flodin, University Accommodation Centre
3:e Suppleant   Åsa Henriksson (nyvald), Byggvesta Bo AB


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen
031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén