2014-06-26 06:00Pressmeddelande

Studentbostadsbehovet 20 gånger större än nyproduktionen

null

Nyproduktionen av studentbostäder har ökat markant i jämförelse med tidigare år, trots det är den långt ifrån det påtagliga behovet. Årets Byggrapport visar att med dagens nyproduktionstakt kommer alla de studentbostäder som behövs redan idag inte stå klara förrän 2034.

Under 2013 färdigställdes 845 studentbostäder och minst 734 väntas stå klara under 2014. Jämfört med 2010 är det en sexfaldig ökning. Men det tidigare uppskattade behovet på 20 000 studentbostäder minskar inte. Endast en fjärdedel av de företag som anger att det finns ett behov av fler studentbostäder på sin ort färdigställer studentbostäder under 2013 och 2014. 

-  Det stämmer att vi ser en positiv utveckling av antalet nyproducerade studentbostäder, men trots en mycket tydlig ökning är den årliga nyproduktionen en knapp tjugondel av behovet. Vi vet att det bakom varje färdigställd studentbostad finns en alltför lång och kostsam process som bromsar, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Som främsta hinder för ökad nyproduktion rankar landets studentbostadsföretag den sammanlagda produktionskostnaden högst. Studentbostäder är något av det mest priskänsliga man kan bygga på bostadsmarknaden och slutprodukten måste möta studenternas ekonomiska situation. Därmed är det viktigt att kunna bygga utifrån vad kundgruppen efterfrågar, något landets studentbostadsföretag anser att det finns dåliga förutsättningar för.

-  Med bättre ekonomiska förutsättningar och större frihet i regelverk kan man bygga fler bostäder, som dessutom är bättre anpassade efter studenterna. Men så länge studentbostadsföretagen inte får möjlighet att bygga mer varierat efter vad marknaden efterfrågar kommer nyproduktionen inte kunna möta rådande behov, säger Martin.


Rapporten i korthet:

  • 2013 färdigställdes 845 nya studentbostäder, den uppskattade siffran för 2014 är 734.
  • 15 av 25 orter anser att det finns ett behov av studentbostäder på orten.
  • 24 procent av de företag som anger ett behov av fler studentbostäder på sin ort färdigställer bostäder under 2013 och/eller 2014.
  • 75 procent av de som anser att nyproduktionen på orten inte möter behovet vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget har möjlighet till.
  • Den sammanlagda produktionskostnaden och svårigheter att få tag på lämplig mark rankas som de två största hindren för att bygga fler studentbostäder.


För mer information:

Martin Johansson
­Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén