2012-02-09 09:00Pressmeddelande

Studentbostadsbranschen presenterar åtgärdsprogram

null

På fredag presenterar Socialdepartementet sin rapport om bristen på studentbostäder. Redan idag presenterar branschorganisation Studentbostadsföretagen sitt eget åtgärdsprogram. Två parallella utredningar med samma mål;  att skapa en väl fungerande studentbostadsmarknad.

Bostadsminister Stefan Attefall gav i höstas Lennart Sjögren uppdraget att utreda vad som är orsaken till att det byggs så få studentbostäder och vilka åtgärder som kan vidtas för att stävja problemet. Under samma tid har studentbostadsföretagens branschorganisation tagit fram ett eget åtgärdsprogram, skapat för och av de som äger, förvaltar och vill bygga studentbostäder. 

Bättre samarbete med lärosäten
Åtgärdsprogrammets sex punkter är framtagna för att skapa en väl fungerande studentbostadsmarknad, delvis ur ett kortsiktigt perspektiv, men främst på längre sikt. Fokus ligger på två områden; ökade möjligheter för nybyggnation och bättre samarbete mellan studentbostadsföretag och lärosäten.

-         Studentbostäder bidrar till att möjliggöra högre studier och branschen efterfrågar därför en tätare sammankoppling av studieplatser och studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Två lösningar som anges i åtgärdsprogrammet är ökade möjligheter för samtliga lärosäten att hyra ut studentbostäder till alla sina studenter permanent och bättre prognoser av antalet framtida studenter från lärosätena. Även den orättvist utformade fastighetsavgiften kritiseras och förslaget är att avskaffa den för att skapa en mer rättvis marknad som lockar fler aktörer.

Anpassade byggregler
Studentbostadsföretagen håller med Attefall om att det stora problemet på de större studieorterna är att nybyggnationen är för låg. Enligt branschen själv beror det främst på att det är svårt att få ekonomi i ett nybygge samtidigt som man förhåller sig till Boverkets byggregler. Ett ekonomiskt stöd skulle på kort sikt få igång produktionen av studentbostäder. Ur ett längre perspektiv behövs en översyn av byggreglerna för studentbostäder. Studentbostaden är en genomgångsbostad och studenterna en heterogren grupp, bättre anpassade byggregler skulle passa både studenterna och marknaden bättre.                                                        

Med två åtgärdsprogram om hur en väl fungerande studentbostadsmarknad ska skapas kan framtiden inte bli annat än bra.

-        Branschen gör vad de kan, nu är det upp till politikerna att göra sitt, avslutar Martin Johansson.

  

Åtgärdsprogrammet finns bifogat under Relaterade dokument


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén