2014-05-23 06:00Pressmeddelande

Studentbostadsbranschen samlas i Almedalen

null

I år samlas studentbostadsbranschen på ett gemensamt studentbostadstorg i Almedalen. Vi bjuder in till diskussion och inspiration kring studentbostadens förutsättningar och studenternas behov av bostäder. Fokus är att visa på möjligheter för ett ökat och mer varierat byggande.

Bristen på studentbostäder är nu så allvarlig att den innebär ett hinder för såväl tillväxten i Sverige som möjligheterna för tusentals unga vuxna att förverkliga sina livsdrömmar och studieplaner. För att skapa bättre förutsättningar för att bygga de 20 000 studentbostäder som Sverige behöver krävs en rejäl satsning på studentbostäder - ett studentbostadslyft.

- Sverige har troligen en av världens mest heterogena studentgrupper, samtidigt har vi av olika anledningar också den mest homogena studentbostadsmarknaden. Det finns helt enkelt ett behov av att utveckla förutsättningarna för att bygga studentbostäder såväl som hur vi tänker kring utformning av bostäderna, vilket är vårt huvudfokus för engagemanget i Almedalen, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Förutom två nytänkande och utmanande moduler i skala 1:1 kommer samtal och diskussioner med utgångspunkt i nya sätt att tänka kring utformningen av studentbostäder arrangeras. Inspirationen till samtalen kommer från studentbostadskoncept såväl i Sverige som i övriga Europa. På Studentbostadstorget finns även en utställning som synliggör studentbostadens förutsättningar och här kan du som besökare bygga din egen skalenliga miniatyrbostad. Resultat av detta blir en del av utställningen för att visa på den variation av bostäder som efterfrågas.


Program 30 juni - 3 juli

Varje dag 09.00 - 17.00 
Modul AF Bostäder – BoKompakt
Modul SSSB - Innovativ och yteffektiv badrumslösning
Bygg din egen studentbostad!

30 juni 13.00 - 14.00 
The Student Hotel - Studentbostadskoncept som utmanar regler

1 juli 13.00 - 14.00 
Teknobyen - 112 studenter, 1 kök

2 juli 13.00 - 14.00  
BoKompakt - Tänk mindre, bygg mer

>> Läs mer om programmet på Studentbostadsföretagens webb


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén