2015-12-22 08:59Pressmeddelande

​Studentbostadsbranschen siktar mot nöjdare kunder med ny branschundersökning

null

En gemensam kundundersökning för landets studentbostadsaktörer ska ge nöjdare hyresgäster och bättre benchmarking. Nästa år lanseras den branschunika kundundersökningen Nöjd Studbo.

Sveriges studentbostadsbransch höjer ambitionen för sin verksamhet med den gemensamma kundundersökningen Nöjd Studbo. För första gången samlas branschens mätning av nöjda kunder under ett paraply, något som möjliggör bättre erfarenhetsutbyte och benchmarking. Bakom Nöjd Studbo står branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som nu samlar det arbete medlemsföretagen i större utsträckning bedrivit enskilt tidigare.

- Den senaste tiden har behovet av en mer branschomfattande undersökning blivit tydlig. Vi har lyssnat på branschen, samlat in synpunkter och gjort ett omtag för att kunna erbjuda ett bättre och mer omfattande underlag för verksamhetsutveckling, säger Agneta Mattiasson, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Den samlade kundundersökningen lanseras nu brett i branschen och grundenkäten har arbetats om för att bättre passa kunder och verksamhet. Kundundersökningar är ett viktigt verktyg i arbetet med en trendkänslig och föränderlig kundgrupp som studenter. I oktober sammanfattas den första Nöjd Studbo-undersökningen när 2016 års bästa studentbostadsföretag prisas.

Nöjd Studbo genomförs tillsammans med CMA Research, som utför och sammanställer undersökningen. CMA Research har tidigare genomfört kundundersökningar för flera studentbostadsföretag, men det är först nu som en samlad undersökning lanseras med ett tydligt mål om en förbättrad studentbostadsmarknad.

För mer information:
Agneta Mattiasson 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 75
E-post: agneta@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén