2023-08-31 04:00Pressmeddelande

Studentbostadsbrist på allt fler orter och byggstopp som oroar

Bild av studentbostadsmarknaden

Rekordhöga siffror för antagna till höstterminens studier och samtidigt har fler orter studentbostadsbrist än ifjol, visar en färsk rapport från Studentbostadsföretagen. På grund av en tidigare hög byggtakt har det ändå blivit allt lättare för landets studenter att hitta bostad. Med byggstopp och växande ungdomskullar ökar dock oron att den positiva utvecklingen ska brytas.

– Trots att det byggts mycket studentbostäder på senare år är bristen fortfarande påtaglig på flera orter. Det tuffa ekonomiska läget och studenternas redan begränsade plånböcker gör det ännu mer angeläget att politiken stimulerar studentbostadsbyggandet. Och årets analys visar tydligt att det både handlar om att bygga om och bygga nytt, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen. 

 I årets Studboguiden kartläggs 35 orter utifrån enkätsvar där studentbostadsföretag bedömer läget på marknaden. I år har såväl bristorterna som orterna med överskott blivit fler jämfört med föregående år, vilket innebär att marknaden som helhet inte är lika balanserad som tidigare. 

 –­ Utmaningarna på de olika orterna skiljer sig åt, men något som förenar är svårigheten att parera svängningarna över läsåret. Att trycket på studentbostäder varierar så mycket över året gör det onödigt svårt att hitta bostad för nya studenter på bristorter. På andra orter driver det vakanskostnader. Här behöver politik och högskolor också bidra till förändring, avslutar Stina Olén.  

Studboguiden 2023 – läget på din ort

BRIST: Göteborg, Halmstad (tidigare balans), Jönköping, Kiruna, Linköping (tidigare balans), Lund (tidigare balans), Malmö, Skövde (tidigare balans), Stockholm, Umeå, Uppsala, Visby

BALANS: Borås, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Norrköping, Norrtälje (tidigare överskott), Skellefteå (tidigare brist), Trollhättan, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund

ÖVERSKOTT: Borlänge (tidigare balans), Falun (tidigare balans), Gävle, Karlshamn, Piteå, Sundsvall

Läs rapporten här

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén