2011-07-07 15:58Pressmeddelande

Studentbostadsföretagen får ny medlem i Varberg

null

I samband med byggstarten av 60 nya studentbostäder i Varberg passar Varbergs Stenfastigheter samtidigt på att bli medlemmar i Studentbostadsföretagen. I tider där byggnationen av nya studentbostäder i det närmaste står still är det roligt att nya aktörer ger sig in på marknaden vilket ger Stenfastigheters inträde i Studentbostadsföretagen en extra dimension.  

I månadsskiftet juni/juli togs de första spadtagen till de 60 nya studentbostäder som Varbergs Stenfastigheter ska färdigställa under 2012. I samband med byggstarten av företagets första studentbostäder väljer också Varbergs Stenfastigheter att bli medlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

- Det är alltid kul med nya medlemmar, men det som gör det extra roligt med Varbergs Stenfastigheter är att de är en ny aktör som dessutom precis påbörjat en nybyggnation nya studentbostäder vilket inte hör till vanligheterna i dessa dagar, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Varberg har tidigare varit en vit fläck på Studentbostadsföretagens medlemskarta vilket också bidrar till att Stenfastigheters inträde är extra roligt.

- Vi hälsar Varbergs Stenfastigheter varmt välkomna som medlemmar i Studentbostadsföretagen och ser fram emot ett givande samarbete framöver, avslutar Martin Johansson.

 

 

För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Martin Kumar
Informatör
031-780 45 73
martin.kumar@studentbostadsforetagen.se  

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén