2008-07-14 10:38Pressmeddelande

Studentbostadsköerna minskar

null

När antagningsbeskeden kommer i dagarna är det en ljusare studentbostadsmarknad som möter studenterna jämfört med tidigare år. Köerna till landets studentbostäder minskar över i stort sett hela landet, samtidigt som allt färre företag uppger att de har brist på studentbostäder.

I dagarna får landets studenter antagningsbeskeden inför höstens studier. I samband med detta kommer många studenter på allvar börja leta efter bostad på den blivande studieorten. Ett ständigt återkommande tema är kösituationen för att hitta bostad på den nya studieorten innan höstterminen startar.

För årets bostadssökande studenter ser situationen bättre ut än vad den gjort tidigare. En enkät till Svenska Studentbostadsföreningens medlemmar visar att köerna för att få studentbostad inte växer längre, över 90 procent av SSBF:s medlemsföretag uppger att köerna minskat eller är oförändrade jämfört med tidigare år. Även om köerna är oförändrade kan man ha långa köer, men det är enbart 10 procent av SSBF:s medlemmar som uppger att de har en brist på bostäder.

Sett över hela landet kan man inte längre säga att det råder en generell brist på studentbostäder, istället är det ett fåtal orter som har kö. Som värst har köerna varit på de stora studieorterna, men även där kan man nu se att situationen ljusnar. Av de företag som är verksamma på landets universitetsorter är det bara 16 procent som uppger att de har brist på studentbostäder.

- Vi ser det som mycket positivt att köerna till studentbostäder minskar, det är ju trots allt ett mål SSBF ständigt jobbar mot. Under året kommer det dessutom färdigställs relativt många bostäder vilket inte syns i statistiken ovan. Detta kommer förbättra situationen ytterligare, vilket innebär att köerna framöver antagligen kommer minska ännu mer, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för SSBF.

De senaste åren har kösituationen successivt förbättrats över hela landet, främst genom att det tillkommit många nya bostäder. Nu ser det dock ut som att nyproduktionen avstannar helt de kommande åren som en konsekvens av de avskaffade bidragen till nyproduktion av studentbostäder. Hur situationen kommer se ut för studenterna som ska hitta bostad höstterminen 2012 är oklart. Men för årets studenter är situationen i alla fall bättre än tidigare.

För ytterligare information:

Martin Johansson
Informatör, SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén