2019-07-11 05:00Pressmeddelande

Studentbostadsmarknaden: Trendbrott bekräftat inför höstterminsstarten

Idag landar antagningsbeskedet till högskola och universitet hos tiotusentals sökande studenter. I flera år har trycket på studentbostäder varit högt i samband med höstterminsstarten. I en enkät till landets studentbostadsaktörer anger de flesta att läget är oförändrat jämfört med föregående, men över tid har trycket på flera håll lättat.

Varje år kartlägger branschorganisationen Studentbostadsföretagen läget på studentbostadsmarknaden inför höstterminsstarten. Årets enkät visar att 71 procent av de tillfrågade studentbostadsföretagen förväntar sig ett oförändrat läge jämfört med förra årets höstterminstart. 16 procent tror att trycket kommer öka medan 8 procent förutspår ett lägre tryck. Det är färre än tidigare som anger ett ökat tryck och sett över tre år tycker var femte att trycket minskat.

- Trycket på studentbostäder inför höstterminstarten är fortsatt högt, men vi ser ett trendbrott över tid som innebär något bättre utsikter för studenterna. De är framförallt på mindre och mellanstora studieorter som läget blivit bättre, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Läget är dock fortsatt tufft för studenter som söker bostad på de större studieorterna, där trycket antingen är högt eller oförändrat. I Stockholm och Göteborg har efterfrågan på studentbostäder fortsatt att öka de senaste åren.

Flera faktorer bakom förändrat läge
Förändringar i efterfrågan på studentbostäder varierar bland annat med utbyggnad och nedskärningar av utbildningar, läget på övriga bostadsmarknaden och nybyggnation av studentbostäder. De senaste åren har antalet nya studentbostäder ökat, vilket ger effekt. Men på många håll behövs både fler bostäder och tillfälliga lösningar. Övergripande krävs ett bättre anpassat regelverk för uthyrning av studentbostäder.

- Att bygga nya studentbostäder som till fullo täcker behovet vid höstterminsstart innebär med nuvarande hyresvillkor vakanser under våren och stora ekonomiska risker för studentbostadsföretagen. Ett regelverk anpassat efter studenternas behov och rörelsemönster skapar bättre förutsättningar för en väl fungerande studentbostadsmarknad, avslutar Stina.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén