2014-09-26 09:49Pressmeddelande

Studenter sparar el i ny korridortävling

null

Den framgångsrika elbesparingstävlingen Student Switch Off har kommit till Sverige. Med start i höst tävlar studentkorridorer från Göteborg och Stockholm mot varandra om vem som kan spara mest el. Syftet är att ändra beteendet gällande energibesparing genom enkla knep och små förändringar.

Klimatfrågan blir allt viktigare och studentbostadsbranschen har länge arbetat för en mer energisnål förvaltning av sina bostäder. Nu tas ytterligare ett steg när fokus flyttar från tekniska förbättringar till hyresgästernas beteende. Under de kommande två åren tävlar flera hundra studentkorridorer mot varandra om att spara mest el. Tidigare har kampanjen bedrivits med stor framgång i Storbritannien och med hjälp av EU-finansiering sprids den i år vidare i Europa, där Sverige är ett av de länder som deltar.

­Tävlingen startar i oktober 2014 och pågår under två läsår, med en tävlingsperiod per termin. Under varje termin kommer cirka 1 900 studenter boendes i studentkorridorer i Göteborg och Stockholm att delta, totalt når tävlingen över 6 000 universitets- och högskolestuderande över tvåårsperioden.

­Medverkande aktörer i Student Switch Off är branschorganisationen Studentbostadsföretagen som är projektledare samt landets två största studentbostadsföretag, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och SGS studentbostäder i Göteborg.

-  Vi är mycket glada över att vara med och introducera Student Switch Off i Sverige, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen och projektledare för Student Switch Off.

-  Vi är övertygade om att projektet kan medföra en stor möjlighet att bidra till långsiktiga beteendeförändringar för elkonsumtion hos en ung målgrupp.

Även SSSB och SGS Studentbostäder ser fram emot tävlingsstart och tror att det finns mycket att vinna på tävlingen för alla parter.

-  Vi på SSSB ser det som en självklarhet att gå med i ett projekt där syftet är att utbilda människor att spara energi och därigenom spara på miljön. Med studenter från både Sverige och utlandet som hyresgäster tycker vi det är roligt att de får vara med och ta del av ett miljötänk som sedan kan spridas vidare av studenterna runt om i världens alla hörn, säger Rolf Amble, driftschef på SSSB

-  På SGS känner vi ett ansvar för både miljön och att våra hyresgäster ska kunna bo och leva miljöklokt. Vår medverkan i Student Switch Off hoppas vi ska fördjupa kontakten med hyresgästerna och öka kunskapen om hur unga människor resonerar kring energi- och miljöfrågor. Vi hoppas också att konceptet ska ge positiva resultat, både vad gäller hyresgästernas gemenskap och miljöbelastning, säger Patrik Persson, fastighetsingenjör på SGS Studentbostäder.

Första tävlingsstart är satt till den 15 oktober och alla aktörer ser med spänning fram emot vilken respons och vilket resultat tävlingen kommer ge.

-  Det är alltid spännande med ett nytt projekt och vi hoppas att kunna etablera oss bra bland studenterna och bli en naturlig del av miljötänket redan under första tävlingsperioden, avslutar Erica.


För mer information:
Erica Sjölin, projektledare
erica@studentbostadsforetagen.se  // 031-7804574


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Student Switch Off är ett energibesparingsinitiativ från Storbritannien. Under läsåren 2014/2015 och 2015/2016 kommer tävlingen även att genomföras I ett flertal europeiska länder via ett EU-projekt. Sverige är ett av de länderna och här medverkar studentkorridorer i Stockholm och Göteborg. Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén