2009-03-30 16:24Pressmeddelande

Studenters boende spelar ingen större roll

null

Den studiesociala utredningen som presenterades under måndagen skulle ta ett brett tag om studiesociala frågor. Ett uppdrag som tyvärr föll på eget grepp redan i utformandet av utredningens direktiv.

Utredningen som presenterades under måndagen fokuserar främst på att öka studiemedlen och genomströmningen på landets utbildningar, vilket är lovvärt i sig. Dock berörs inte en av de mest grundläggande frågorna för att kunna bedriva studier överhuvudtaget.

- Det känns väldigt konstigt att bostadsfrågan för studenter inte berörs alls i utredningen. Studenter är den grupp i samhället som lägger störst andel av sin disponibla inkomst på boendet och även den grupp som byter bostad mest, men tydligen har boendefrågor inte något att göra i ett studiesocialt sammanhang, konstaterar Kerstin Brolén generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.

Utredningen berör endast studenternas boende indirekt i ett avsnitt som dessutom föreslår att det ska bli svårare för studenter att få bostadsbidrag. Något som innebär att en eventuell höjning av studiemedlen inte kommer märkas av många studenter då höjningen äts upp av att bostadsbidraget försvunnit.

- Vi menar naturligtvis, vilket de flesta nog håller med om, att boendet är en sådan fundamental fråga även för studenter att den självklart borde inkluderats ordentligt i utredningen. När de största studieorterna har brist på bostäder för studenter år efter år är det märkligt att lämna boendet utanför ett sådant "brett uppdrag" som utredningen skulle vara, avslutar Kerstin Brolén.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0709 65 02 44
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén