2004-10-13 11:29Pressmeddelande

Studenters ekonomi sämre än man trott

null

- Min bedömning är att vi har kommit i en ohållbar situation. Studenterna har svårt att klara en hyreskostnad på mer än 2 000 kr per månad, säger Ingela Gabrielsson.

SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, säger i sin senaste bostadsrapport att 2 300 kr i hyra anser man vara en rimlig högsta nivå, dvs en tredjedel av studiemedlen på 6 900 kr. SSBF, Svenska Studentbostadsföreningen, har tidigare beräknat att smärtgränsen ligger vid cirka
2 500 kr i månaden. Det stora problemet är att hyran för nybyggda studentlägenheter hamnar i genomsnitt på 3 200 kr. Alla hyror som nämns är baserade på 12 månader.

– Det är alltså mer än 50 procent högre än vad studenter som lever på studiemedel klarar av, fortsätter Ingela Gabrielsson. I Stockholm finns dessutom flera exempel på studentbostäder som kostar omkring 3 500 kr per månad.

En del studenter löser problemet genom att arbeta parallellt med studierna. Nära 70 procent av studenterna har ett jobb i någon form för att klara ekonomin. Trots detta ligger studenternas medianinkomst per månad på ca 7 500 kr inklusive studiemedlen på 6 900 kr. Utöver hyran ska pengarna räcka till dels mat, kläder och övriga förbrukningsvaror i hemmet och dels kurslitteratur och kåravgift. Nära hälften av studenterna saknar möjlighet att lägga undan några pengar för oförutsedda utgifter.

– Trots den trängda situationen är det endast drygt 12 procent av studenterna i Sverige som uppbär bostadsbidrag enligt Högskoleverket. Inkomstprövningen för bostadsbidrag och studielån skiljer sig dessutom åt, vilket skapar en onödigt krånglig situation för studenterna, avslutar hon.

Ett skäl till att det fortfarande råder brist på studentbostäder är att nyproduktionen av studentbostäder hämmas av att de blir för dyra för normalstudenten att hyra.

–Vi har en brist på cirka 15 000 studentlägenheter i landet, som snabbt skulle behöva byggas ikapp. Men även om denna brist byggs bort kommer studenterna inte ha råd att bo i de nya rummen, enligt Rolf Svensson, ordförande i SSBF och vd för AF Bostäder i Lund.

Det krävs ett antal åtgärder för att dels snabba på bostadsproduktionen och dels få ner priserna på bostäderna och därmed öka studenternas möjligheter att betala hyrorna.

- Något måste göras, säger han. Byggreglerna måste ses över så att det går att bygga enklare bostäder till studenterna, samtidigt som statens investeringsstöd måste förbättras. Storleken på studiemedel bör anpassas till studenternas verkliga kostnader och dessutom bör reglerna för inkomstprövning till bostadsbidrag och studielån samordnas.

– Ska vi dessutom snabbt få fart på studentbostadsbyggandet är det också viktigt att man från stat och kommun ser över reglerna för att snabba på planprocesserna, avslutar Rolf Svensson.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén