2011-09-20 10:37Pressmeddelande

Studier utan bostad i regeringens budget

null

Fler utbildningsplatser och en större satsning på den svenska kunskapsnivån, men regeringen har fortfarande inte förstått att inte ens de nuvarande studenterna har någonstans att bo. Utan bostad är det svårt att studera.

I budgeten för 2012 presenterar regeringen en satsning på fler utbildningsplatser och ökade stipendier för att locka utländska studenter till Sverige. I vanlig ordning går budgetsatsningarna dock helt förbi de åtgärder som krävs för att skapa en fungerande studentbostadsmarknad. Det innebär i sin tur att man fortsätter att ignorera det faktum att högre utbildning är beroende av att det finns bostäder för studenterna.

-          Vad regeringen måste inse är att utbildning och studentbostäder hänger ihop – finns det inga bostäder kommer det inte locka vare sig svenska eller utländska studenter till lärosätena, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Den enda åtgärd regeringen genomför med syfte att öka antalet bostäder är det ökade schablonavdraget för andrahandsuthyrning, en åtgärd som inte kommer att leda till fler bostäder.

-          Vad som krävs är en förändrad fastighetsavgift för studentbostäder, ett anpassat regelverk för byggande och en medfinansiering för att producera studentbostäder. Innan de åtgärderna är på plats finns det inte en rimlig chans att öka antalet studentbostäder och därmed möjligheterna att locka fler studenter till lärosätena, avslutar Martin Johansson.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén