2004-10-19 11:42Pressmeddelande

Svensk vice ordförande i europeiskt samarbete

null

Den europeiska samarbetsorganisationen kring studiesociala frågor för studenter, European Council for Student Affairs (ECStA), har valt Ulf Bingsgård - generalsekreterare i Svenska Studentbostadsföreningen - till vice ordförande för en mandatperiod på två år. Francois Carbon från Luxemburg valdes till organisationens andra vice ordförande där Achim Meyer auf der Heyde från Tyskland blev dess ordförande.

– En högt prioriterad fråga från min sida kommer att vara arbetet med att få fler medlemsinstitutioner, främst då från de nya EU-medlemsstaterna, in i ECStA, säger Ulf Bingsgård. Deras medlemskap blir en tillgång för organisationen i vår kommunikation med de olika instanserna inom EU, exempelvis med Kommissionen och Rådet samt att ett medlemskap är en tillgång för både dem och oss.

– Den totala enighet som råder i organisationen kring vår målsättning, budget och i valfrågorna kommer att vara en styrka för oss i ledartrojkan i det fortsatta arbetet. Ett arbete som kommer vara till gagn för att öka mobiliteten och utbytet bland studenter inom Europa, avslutar Ulf Bingsgård.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén