2009-11-03 15:20Pressmeddelande

Svenska Studentbostadsföreningen får ny medlem i Lund

null

Stiftelsen Michael Hansens kollegium blir Svenska Studentbostadsföreningens 52 medlem sedan de på tisdagen blivit medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen. Vi hälsar de varmt välkomna och ser fram emot ett givande samarbete framöver.

Under tisdagen blev 3 november blev det klart att Stiftelsen Michael Hansens Kollegium i Lund blir medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen. Vi gläds naturligtvis över att ytterligare en studentbostadsaktör väljer att ansluta sig till arbetet med att utveckla studentbostadsbranschen. Michael Hansens Kollegium har hyrt ut studentbostäder sedan 1950-talet och har i dagsläget 275 studentbostäder fördelade på 12 sammanbyggda hus.

SSBF hälsar Michael Hansens kollegium varmt välkomna och ser fram emot ett givande samarbete framöver.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén