2008-05-12 16:18Pressmeddelande

Svenska Studentbostadsföreningens årsstämma 2008

null

Värdarna för Svenska Studentbostadsföreningens föreningsstämma, det lokala bostadsföretaget Lulebo AB, hade bokat in SSBF på det nya Kulturens hus vid kajkanten i Luleå. Dagen bestod av både föreningsstämma och nätverksträff för medlemsföretagen. På förmiddagen besöktes stämman av Kår- och nationsobligatorieutredningens särskilde utredare Erland Ringborg som berättade om utredningen med fokus på studentbostadsfrågor.

Resultatet av föreningsstämman blev att följande styrelse valdes:

Rolf Svensson, AF Bostäder
ordförande (omvald)
Mats Odersjö, SGS Studentbostäder
vice ordförande

Anders Löfstrand, AB Karlstads Studentbostäder
ledamot (omvald)
Ann Sofie Sääf, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
ledamot
Christel Svensson, HSB Sundsfastigheter AB
ledamot (omvald)
Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping AB
ledamot (omvald)
Lena Landström, Lulebo AB
ledamot

Ulf Linderholm, NIHAB
förste suppleant (omvald)
Lena Ekström Tungfelt, John Ekströms Bygg AB
andre suppleant
Anders Flodin, University Accommodation Centre
tredje suppleant (nyvald)

Som enda nya medlem i styrelsen hälsar SSBF Anders Flodin, från University Accommodation Centre, varmt välkommen till styrelsen.

Svenska Studentbostadsföreningen ser fram emot ett givande år med än mer engagemang för de svenska studentbostäderna.

Kontaktinformation:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.seSvenska Studentbostadsföreningen SSBF är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Organisationen representerar drygt 54 000 av landets cirka 72 000 studentbostäder genom sina 48 medlemmar.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén