2014-10-10 10:45Pressmeddelande

Svenska Studenthus ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Svenska Studenthus är branschorganisationen Studentbostadsföretagens senaste medlemstillskott. Bolaget är nystartat och ser det som en självklarhet att vara en del av landets enda branschorganisation för studentbostadsföretag.

Svenska Studenthus har länge varit intresserade av att etablera sig på studentbostadsmarknaden och förvärvade sina första studentbostäder från Gavlegårdarna AB tidigare i våras. De cirka 200 studentbostäder i Gävle är dock bara början för företaget som planerar att expandera kraftigt i framtiden. Redan nu pågår nyproduktion om ytterligare 100 studentbostäder i Gävle och planer för studentbostäder i Örebro, Stockholm och Kiruna finns också. 

-  Svenska Studenthus är en ny och spännande aktör på marknaden som vi är glada över att välkomna in i nätverket, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Målet för Svenska Studenthus är att utveckla en attraktiv produkt för studenter genom både förärvning av befintliga fastigheter och nyproduktion för att skapa ett rikstäckande studentbostadsföretag. De ser kunskapsutbytet i branchorganisationen som en viktig pusselbit i det arbetet.

-  Vi kommer att ha stor glädje och nytta av att vara del av ett professionellt nätverk. Vi har ambitionen att före utgången av 2015 äga och förvalta minst 1 000 studentbostäder och tar tacksamt emot förslag på nya möjligheter, säger Fredrik Blom på Svenska Studenthus.


Om Svenska Studenthus:
Svenska Studenthus AB är ett privat bolag med säte i Stockholm. Grundare till bolaget är JEFF Fastighetsutveckling AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bolagets studentbostadsportfölj består för tillfället av 200 befintliga lägenheter och en pågående nyproduktion om ytterligare 100 lägenheter på Campusområdet i Gävle. Härutöver pågår bygglovsprocessen för ytterligare cirka 500 lägenheter i Örebro, Stockholm och Kiruna.


För mer information:
Erica Sjölin 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén