2023-01-25 10:31Pressmeddelande

Träbyn i Jönköping vinner Studentbostadspriset 2022

Studentbostäder i Norden med projektet Träbyn i Jönköping är 2022 års vinnare av Studentbostadspriset. Ett varierat bostadsutbud med både eget och delat boende samt flertalet utrymmen för social samvaro är faktorer som imponerade på juryn.

Priset delas ut av branschorganisationen Studentbostadsföretagen och avser ny- och ombyggnation av studentbostäder som färdigställts under 2022. Kriterierna för Studentbostadspriset har fokus på innovation, hållbarhet och utformning som möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning.

- I Träbyn är förutsättningar för social gemenskap och en engagerad förvaltning inbyggt i fastighetens utformning, från de delade bostäderna till programmerbara ytor både ute och inne. Dessutom genomsyras projektet av breda hållbarhetsambitioner och kvarteret är mycket tilltalande med sina böljande träfasader, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen och ordförande i Studentbostadsprisets jury.

Träbyn är ett helt nytt bostadsområde i Jönköping med över 400 studentbostäder i olika storlek och form, här finns både de klassiska studentettorna och nya typer av korridorboende. De sociala ytorna rymmer både studier och umgänge och de ekologiska hållbarhetsaspekterna möts genom bland annat trästomme, sedumtak och solceller samt goda möjligheter för en hållbar livsstil.

- Det är med en otrolig stolthet som vi tar emot Studentbostadspriset. Det är ett kvitto på att vår långsiktiga satsning på boenden som är både socialt och miljömässigt hållbara är helt rätt, för oss som företag men framför allt för våra nöjda hyresgäster, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden


Juryns motivering
Studentbostäder i Norden har med sitt projekt Träbyn skapat ett studentkvarter med lekfull och inbjudande arkitektur. Flera boendeformer blandas för att möta studenters olika behov och önskemål. Gemensamma ytor och funktioner både ute och inne uppmuntrar en hållbar och social livsstil. Här träffar du naturligt dina grannar och studenterna kan själva programmera ytorna och medskapa i utemiljön. Med en terrasserad allé binds husen ihop med omgivningarna och den ekologiska hållbarheten främjas genom bland annat trästomme, solceller och delningsbostäder. Kort sagt utgör Träbyn ett vackert, socialt och hållbart tillskott i Jönköpings studentbostadsutbud.


Fakta om Träbyn
I Jönköping har Träbyn vuxit fram, ett helt nytt studentbostadsområde med över 400 studentbostäder i olika storlek och form. Här kan studenter välja att bo i en klassisk etta eller en ny version av korridorboendet, där fyra studenter delar kök och badrum i en genomtänkt planlösning som främjar social gemenskap. Både ute och inne finns flera inspirerande sociala ytor - stora som små - för studier, umgänge och fysisk aktivitet. Områdets hub är Klubben, en bokningsbar yta som programmeras av studenterna, kanske via Studentbostäder i Nordens egen community-app. Även om majoriteten av bostäderna är ettor, uppmuntrar utformningen av övriga ytor både en social livsstil och aktiv förvaltning. Här kan man inte undgå att möta sina grannar i nya, spännande sammanhang.

Utemiljön är inbjudande och skapar nya rum som binder ihop huskropparna, såsom Torget, Odlingsallén och Ekhagen. Runt de nya stadsrummen finns gemensamma ytor i bottenplan som skapar liv och rörelse både ute och inne. Solceller, sedumtak, trästomme och goda förutsättningar för en hållbar livsstil för studenterna, såsom cykel som främsta transportmedel, delat boende och odlingsmöjligheter, präglar projektets hållbarhetstänk. Ett vackert, socialt och hållbart tillskott till Jönköpings studentbostadsutbud.

 Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén