2016-08-29 12:00Pressmeddelande

​Trots stor brist – kortare kö till studentbostad

null

Inför höstterminsstarten är det många studenter som har svårt att hitta boende på sin studieort. Årets kartläggning av studentbostadsmarknaden visar också att det är brist på flera studentbostadsorter, även ur ett helårsperspektiv. Dock börjar bristen på många håll minska och köerna blir kortare.

- För första gången på länge får vi in flera positiva rapporter om utvecklingen på de lokala studentbostadsmarknaderna, men framstegen utgår från ett redan svårt läge och bristen är på många håll fortfarande högst närvarande, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Varje år publicerar Studentbostadsföretagen rapporten Studboguiden som presenterar läget på studentbostadsmarknaden över hela året enligt kategoriseringen brist, balans och överskott. Årets kartläggning visar att 14 orter har en brist på studentbostäder som pågår även efter de hektiska veckorna i början av läsåret. Det är fler än 2015.

Situationen på bristorterna skiljer sig åt. I till exempel Örebro, Luleå och Lund ser man att fler bostäder och färre antagna studenter påverkar marknaden i en positiv riktning. Här har det blivit lättare att få tag i en studentbostad i år jämfört med hösten 2015. På andra orter har ett ökat antal antagna studenter samt att flera boenden omvandlats till andra verksamheter, till exempel asylboenden, skapat en ny bristsituation.

- Den främsta anledningen till att det snabbt går från balans till brist på en ort är att antalet studieplatser på det lokala lärosätet med kort varsel ökar. Bättre planering och samarbete mellan utbildning och studentbostäder behövs för att undvika sådana situationer, säger Martin Johansson.

På de större studieorterna är kötiderna inför höstterminsstarten i genomsnitt mellan 90-100 veckor, det vill säga nästan två år. Samtidigt är det flera orter med bostadsgaranti som kommer kunna garantera studenter som omfattas av den en bostad till terminsstart, ibland med hjälp av tillfälliga andrahandslösningar.

- När så många personer behöver en bostad på samma plats vid samma tillfälle är en kösituation oundviklig, och tillfälliga lösningar blir nödvändiga. Tittar man istället på hur läget ser ut om två till tre månader är det många orter som har lediga studentbostäder och situationen för de flesta ordnar sig, avslutar Martin.


För mer information:
Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén