2011-02-02 15:22Pressmeddelande

Tunabyggen i Borlänge blir nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Med 455 studentbostäder i Borlänge blir det kommunala bostadsbolaget, AB Stora Tunabyggen Studentbostadsföretagens första nya medlemstillskott 2011.
Borlänge har länge varit en vit fläck på Studentbostadsföretagens medlemskarta, men inte längre. Genom att Tunabyggen blir medlemmar är nu både Borlänge och Falun medlemmar i Studentbostadsföretagen, vilket innebär att de båda orter som utgör högskolan i Dalarna är representerade i Studentbostadsföretagen.

- Det är roligt att Tunabyggen väljer att gå med Studentbostadsföretagen, vi ser fram emot ett givande samarbete där båda parter drar nytta och lärdom av varandra, säger Martin Johansson, tillförordnad generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

 

För mer information:

Martin Johansson tf Generalsekreterare
martin@studentbostadsforetagen.se
031-780 45 72

Martin Kumar Informatör
031-780 45 73
martin.kumar@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén