2015-10-06 12:40Pressmeddelande

​Tveksamt om stöd ger fler studentbostäder

null

Ett investeringsstöd för fler studentbostäder är ett tecken på god vilja från regeringen att åtgärda en marknad i kris, men i både sin funktion och utformning är det högst tveksamt om det leder till fler studentbostäder.

I två remissvar på regeringens investeringsstöd för bostadsbyggande konstaterar Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder att förslaget som det är utformat tyvärr inte kommer leda till att det byggs fler studentbostäder. Den huvudsakliga anledningen är att stödet är dåligt anpassat efter de förutsättningar som gäller för studentbostadsbyggande.

I praktiken innebär det att stödbeloppen är för låga i förhållande till de hyresnivåer som ska gälla i de färdiga bostäderna. I flera exempelfall som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder räknat på blir det mer lönsamt att bygga studentbostäder utan stöd än med stöd, något som blir extra tydligt i landets storstadsregioner.

- I Stockholm kan vi tyvärr konstatera att stödet i sin nuvarande utformning inte underlättar nyproduktionen av studentbostäder i regionen. En kalkyl visar istället att det blir en ren förlust att producera studentbostäder med investeringsstöd eftersom att vi tappar alltför stora hyresintäkter, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms Studentbostäder (SSSB).

Den övergripande utformningen av stödet innebär också att större bostäder premieras framför mindre, vilket är något överraskande med tanke på vilken regeringens intention har varit.

 - De vanligaste studentbostäderna som byggs är 20-25 kvm och det är där ett eventuellt stöd borde gett störst effekt, eftersom de bostäderna är svårast att få lönsamhet i. Men istället är stödet utformat så bostäder från runt 70 kvm och uppåt teoretiskt sett kan bli de stora vinnarna, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Studentbostadsbranschen välkomnar dock regeringens vilja att öka byggandet av studentbostäder. Bristen är väldokumenterad och marknaden är i behov av förändringar. Införandet av ett statligt stöd för byggande kommer dock inte lösa de övergripande problem som måste åtgärdas för att nå en långsiktigt välfungerande studentbostadsmarknad.

- Generellt sett kan ett investeringsstöd på sin höjd fungera som konstgjord andning för en marknad i kris. Ska just det här stödet ha någon större effekt bör det dock göras om i grunden så det bättre överensstämmer med studentbostadens förutsättningar. Till exempel som man gjort i Norge, avslutar Martin.


Mer information:

Martin Johansson
Generalsekreterare, Studentbostadsföretagen
031 – 780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Ingrid Gyllfors
VD, Stockholms Studentbostäder (SSSB)
08 – 458 10 50
ingrid.gyllfors@sssb.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén