2010-03-23 13:22Pressmeddelande

Universitet och högskolor ska få hyra ut studentbostäder

null

Kraven om att universitet och lärosäten ska få engagera sig mer i studenternas boende är på väg att hörsammas från regeringen. Idag presenterade högskoleminister Tobias Krantz (fp) en proposition som innebär att lärosätena i storstadsregionerna får hyra ut studentbostäder. Ett litet steg i rätt riktning för en bättre fungerande studentbostadsmarknad.

Det senaste året har kraven på att universitet och högskolor ska få engagera sig mer i studentbostadsfrågan hörts från flera håll. Svenska Studentbostadsföreningen har fört fram kravet vid flera tillfällen, i Lund har universitetets rektor sagt sig vilja bygga och hyra ut studentbostäder och i Stockholm har KTH och Akademiska Hus presenterat ett gemensamt projekt kring studentbostäder. Anledningen är förstås den ansträngda situationen på bostadsmarknaden för landets studenter, samtidigt det inte varit tillåtet för lärosätena att vare sig bygga, äga eller hyra ut studentbostäder.

Idag togs dock ett viktigt steg mot en förändring genom att högskoleminister Tobias Krantz (fp) presenterade propositionen om ökad självständighet för universitet och högskolor. I propositionen föreslår regeringen att högskolor och universitet med bostadsbrist för studenter ska få större möjligheter att hyra ut studentbostäder. Propositionen bygger på den så kallade Autonomiutredningen där det bland annat föreslogs att lärosätena dessutom ska få äga och hyra ut studentbostäder.

- Vi hade visserligen hoppats på ett tydligare och mer omfattande förslag när det gäller engagemanget i studentbostadsfrågan, men det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Även om förslaget inte innebär någon direkt nyproduktion kommer det bli lättare för studentbostadsföretag och lärosäten att samordna bostadsfrågan. I dag gör regelverket att det kan finnas outhyrda studentbostäder trots långa köer, enbart på grund av att lärosätena inte får hyra ut bostäderna de förfogar över, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på Svenska Studentbostadsföreningen.

Försöket med de nya uthyrningsreglerna föreslås pågå max fem år, för att sedan utvärderas inför framtiden. Svenska Studentbostadsföreningen hoppas dock att förändringarna permanentas, och utvidgas, innan dess.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.
För mer information

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén