2023-12-21 10:52Pressmeddelande

Utredare föreslår quick-fix för fler studentbostäder

Bild 1 PM SBP 2022

Idag lämnar “Ladokutredningen” sin slutrapport till regeringen, en rapport vars konkreta förslag möjliggör digitala studiekontroller för studentbostadsföretag. Om förslagen realiseras kan ett stort antal bostäder frigöras till nya studenter redan till nästa läsårsstart – men då måste regeringen agera snabbt.   

Studentbostäder är till för de som studerar, men att kontrollera att så är fallet är med dagens lagstiftning lättare sagt än gjort. I den så kallade Ladok-utredningens slutrapport föreslås den lösning som branschen länge efterfrågat – att ge förmedlare av studentbostäder tillgång till data ur Ladok och antagningssystemet för effektiva och säkra studiekontroller. Om förslagen genomförs kan de få snabb effekt på marknaden. 

- Vi har haft tät dialog med utredningen och det finns en stor enighet i referensgruppen att ge branschen möjlighet till digitala kontroller. Det är ett okontroversiellt förslag som regeringen snabbt kan förverkliga genom att lägga till två punkter i nuvarande förordning, säger Stina Olén, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen. 

I branschen finns sedan några år tillbaka de tekniska förutsättningarna för att genomföra den här typen av kontroller. Om regeringen agerar snabbt på de förslag som nu läggs fram kan studentbostadsföretag redan till höstterminsstarten vara igång med arbetssätt som ökar tillgången av studentbostäder när efterfrågan är som högst. 

- Studentbostadsföretag är för tillfället hänvisade till helt eller delvis manuella hanteringssätt av studiekontroller vilket leder till en viss eftersläpning i att frigöra studentbostäder. Med digital koppling till Ladok och antagningssystemet kan kontrollerna bli mer effektiva. En sån här åtgärd skulle verkligen göra skillnad, ett snabbt sätt att få fram fler bostäder till nya studenter helt enkelt, avslutar Stina Olén.  

Läs hela rapporten här: UKÄs nyhetssida


Mer om förslagen

UKÄ föreslår att studentbostadsföretag ska ges möjlighet att genom elektroniskt utlämnande av uppgifter få tillgång till uppgifter om pågående studier och antagning. Dessa skrivelser kan införas i nuvarande förordning (1993:1153);

  • 2 kap. 8 §, tillägg punkt 16 "Organisationer som förmedlar bostäder till studenter, om uppgifterna behövs för att kontrollera en students studieaktivitet"

  • 4 kap. 12 §, tillägg punkt 12 "Organisationer som förmedlar bostäder till studenter, om uppgifterna behövs för att kontrollera att en person är antagen"

 

 

 

  Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén