2011-08-18 11:26Pressmeddelande

Välkommen in i framtiden på StudBo11

null

Den 21-22 september arrangerar SGS Studentbostäder och Studentbostadsföretagen studentbostadskonferensen StudBo11 med temat Framtidens studentboende. Två dagar kommer att ägnas åt föredrag, studiebesök och inte minst presentationen av det vinnande förslaget i den koncept- och entreprenadtävling som arrangeras i samband med konferensen. 

Den 21-22 september går studentbostadsbostadskonferensen StudBo11 av stapeln i Göteborg. Konferensen anordnas för fjärde gången och i år står SGS Studentbostäder som värd tillsammans med branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Under konferensens första dag kommer deltagarna bjudas på föreläsningar och diskussioner kring årets tema – Framtidens studentboende – medan andra dagen främst ägnas åt presentation av den koncept- och entreprenadtävling som arrangeras i samband med konferensen.

- Tanken med tävlingen är att få nya idéer på hur man kan utforma studentbostäder som möter de behov som studenterna kommer ställa på en bra studentbostad framöver. Samtidigt bidrar tävlingen också till att skapa fler studentbostäder eftersom det vinnande bidraget är tänkt att uppföras i Göteborg, säger Mats Odersjö, VD på SGS Studentbostäder.

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av studentbostadsfrågor och framförallt hur framtiden ter sig för studentbostadsbranschen. Konferensens innehåll kommer sträcka sig från vad som utmärker framtidens studenter till hur det går att bygga effektiva bostäder på ett klimatsmart sätt. För att delta krävs anmälning via www.studbo11.se senast 22 augsuti.


Mer information om StudBo11lämnas av:
Mats Odersjö
VD, SGS Studentbostäder
0707-55 57 60
mats.odersjo@sgsstudentbostader.se

Praktisk information:
Program och information kring konferensen
finns på konferensens hemsida där även anmälan
sker senast 22 augusti, www.studbo11.se

Media är hjärtligt välkomna att bevaka konferensen,
anmäl närvaro till Catharina Lind, 031-333 63 65 eller
catharina.lind@sgsstudentbostader.se  

 


__________________________________
SGS Studentbostäder äger och förvaltar drygt 7 200 bostäder och är en icke vinstdrivande stiftelse.
Vi arbetar för att skapa de bästa möjliga boendeförutsättningarna för högskolestuderande
i Göteborg. Efterfrågan på studentbostäder är mycket stor och vi fortsätter bygga för framtiden.

__________________________________
Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén