2012-09-03 10:09Pressmeddelande

Välkommen översyn av byggregler i höstbudgeten

null

En översyn av byggreglerna för studentbostäder är ett efterlängtat initiativ och en bra start för att på lång sikt skapa en väl fungerande studentbostadsmarknad. För att kunna bygga bort studentbostadsbristen på kortare sikt behövs även andra åtgärder.  

Dagens besked från bostadsminister Stefan Attefall att Boverket ges i uppdrag att se över byggregelverket för studentbostäder välkomnas av studentbostadsbranschen. De regler som idag styr utformningen av studentbostäder är i många fall anpassade efter helt andra grupper, med helt andra behov än studenter, varför en översyn av regelverket är nödvändigt. Målet är att kunna bygga bostäder som är anpassade efter studenternas olika behov, vilket är svårt med dagens regelverk där alla bostäder ska passa alla, oavsett om man är student eller inte.

-         De outnyttjade gemensamhetsutrymmen som Attefall nämner är ett bra exempel på regler som innebär högre kostnader vid nyproduktion av bostäder. Med tanke på att studentbostäder är bland det mest kostnadskänsliga man kan bygga i bostadsväg är varje liten besparing välkommen, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

En översyn av byggreglerna är dock en lång process och någon effekt på studentbostadsbyggandet på kort sikt är inte att vänta. I dagsläget behövs 20 000 studentbostäder över hela landet och de studenter som påbörjar sina studier i år riskerar att ha studerat klart innan ett nytt regelverk har börjat gälla.

-         Hur bra förslaget än är för den långsiktiga utvecklingen av studentbostadsbyggandet krävs det andra åtgärder för att snabbt få igång det avstannande byggandet. Ett riktat stöd för nyproduktion av studentbostäder är nödvändigt om man inom överskådlig tid verkligen vill komma tillrätta med den brist på studentbostäder som råder på de största studieorterna, säger Martin Johansson.

 

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén