2008-12-09 09:24Pressmeddelande

Välkommet utredningsförslag ger bättre förutsättningar för studenters boende

null

Autonomiutredningens betänkande som presenterades under måndagen välkomnas av studentbostadsbranschen. Betänkandet föreslår bland annat att universitet och högskolor ska kunna äga bostäder vilket skulle underlätta studentbostadssituationen på flera håll.

Universitet och högskolor får idag inte äga studentbostäder vilket ställer till problem inte minst när det gäller de internationella studenter som lärosätena är skyldiga att förse med bostad. De hyresavtal mellan lärosäte och studentbostadsföretag som man använder sig av idag är inte optimala för någon part och spär ofta på boendeproblematiken för studenterna vid terminsstarterna.

Svenska Studentbostadsföreningen välkomnar autonomiutredningens betänkande som ger såväl lärosäten som studentbostadsföretag bättre förutsättningar att lösa bostadsfrågan för främst internationella studenter. Med förslaget kan lärosätena ta ett mer långsiktigt och omfattande ansvar för studenternas boende, något som gynnar alla parter på studentbostadsmarknaden.

Med ökande tryck på studentbostadsmarknaden, från såväl svenska som internationella studenter, är det positivt med förslag som förbättrar situationen på studentbostadsmarknaden.

Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.

För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén