2009-04-15 14:39Pressmeddelande

Vårbudgeten hänger inte ihop med söktrycket

null

Idag är sista dagen att ansöka till höstens universitets- och högskoleutbildningar, samtidigt är det dagen då regeringen presenterar vårbudgeten. Samstämmigheten mellan de två händelserna är dock inte hundraprocentig.

I budgeten satsar regeringen 10 miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, däribland olika delar av det svenska utbildningssystemet, som finansministern sa i riksdagsdebatten. När sista ansökningsdagen till universitet och högskolor är över räknar man med en kraftig ökning av antalet sökande till de olika utbildningarna. Så långt verkar det finnas en viss samstämmighet, men den slutar också där.

- Samtidigt som ett större antal söker sig till högre utbildningar har nybyggnationen av framförallt studentbostäder och mindre lägenheter helt stannat av, även på de orter där det definitivt skulle behövas ett ökat byggande, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på SSBF.

Även innan finanskris och lågkonjunktur slog till med full kraft väntades antalet studenter öka, främst tack vare kraftigt ökande ungdomskullar.

- Vi har naturligtvis förståelse för regeringens satsningar med tanke på den rådande världsekonomin, men vi hade önskat en fingervisning om att man har insett såväl de rådande som kommande problemen när det kommer till ungdomars boende i allmänhet och studenters boende i synnerhet, avslutar Kerstin Brolén.
Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén