2019-11-14 17:54Pressmeddelande

Vikande marknad, men inte för studentbostäder


Färre studentbostadsaktörer vill öka takten i sin nyproduktion jämfört med för två år sedan, ändå växlar studentbostadsbyggandet i Sverige upp från 2019. Och det är i Stockholmsområdet det byggs mest. Där är några av slutsatserna från Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport som släpps idag.

Rapporten är baserad på branschorganisationen Studentbostadsföretagens årliga enkätundersökning, som görs bland landets studentbostadsaktörer. I årets enkät anger drygt hälften – 54 procent – att de skulle vilja bygga fler studentbostäder än de gör idag. För två år sedan, då den senaste rapporten gjordes, var siffran 65 procent.

Det vikande intresset har flera förklaringar. En positiv anledning är att de senaste årens tillskott av studentbostäder har gett resultat. Att studentbostadsmarknaden har stabiliserats på flera orter är något som kunde konstateras redan i årets Studboguiden, som släpptes vid terminsstarten i augusti. Den här bilden bekräftas i nyproduktionsrapporten, där flera studentbostadsaktörer anger en mättad lokal marknad som skäl för att inte bygga nytt. Bland de som vill bygga är de främsta hindren brist på markanvisningar samt hämmande byggregler.

- Branschen efterfrågar ett större fokus på studentbostäder i kommunerna och ett mer anpassat regelverk som gör att vi kan bygga bättre bostäder till studenterna till en billigare peng. Studentbostaden behöver bli en egen boendeform i lagstiftningen, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Stockholm i topp
Det är långtifrån överallt i landet som vi ser en balanserad studentbostadsmarknad. På de största studieorterna råder det fortfarande stor bostadsbrist för studenter, liksom på övriga bostadsmarknaden. Allra störst är bristen på studentbostäder i Stockholmsområdet – och det är där det kommer byggas mest de närmsta åren. Enligt uppskattningarna i nyproduktionsrapporten kommer det under perioden 2019-2022 att färdigställas drygt 5 000 studentbostäder i Stockholmsområdet. Även studieorterna Göteborg, Lund och Uppsala beräknas få ett rejält tillskott med cirka 1 000 studentbostäder per ort under perioden. Prognosen för studentbostadsbyggandet i hela Sverige 2019-2022 är drygt 12 000 färdigställda studentbostäder.

- Ju längre fram i tiden ett projekt ligger, desto mer kan förändras vad gäller både tidsplan och lägenhetsantal, så nu vill det till att vi inte slår av på byggtakten. Parallellt behövs också politiska åtgärder för att utnyttja det befintliga beståndet mer effektivt, främst gällande studiekontroller och uthyrningsvillkor, avslutar Stina Olén.

Smålägenheter dominerar
När det gäller vilken typ av studentbostäder som det byggs mest av, är mindre lägenheter för en eller två personer vanligast, men även kollektiva boendetyper syns i prognosen. Av de som vill bygga fler studentbostäder är två av fem positiva till att bygga kollektiva boenden, men på grund av bland annat byggregler och uthyrningsvillkor gör man det inte i så stor utsträckning som man önskar.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen
stina@studentbostadsforetagen.se
031-780 45 72

Ladda ner rapporten

---
Om rapporten
Studentbostadsföretagen har kartlagt hur många nyproducerade studentbostäder som har färdigställts samt planeras att färdigställas mellan åren 2018-2022. Rapporten baseras huvudsakligen på en årlig enkät där studentbostadsaktörer får svara på sina byggplaner, hur de ser på förutsättningarna för byggande samt på olika typer av studentbostäder. Årets enkät genomfördes våren 2019 med en svarsfrekvens på 76 procent.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén