2015-04-30 13:34Pressmeddelande

​Waldenströmska Studenthemmet nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

null

Det uppsalabaserade Waldenströmska Studenthemmet är nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Med sina 230 studentbostäder blir det organisationens sjätte medlemsföretag på studieorten Uppsala.

Det var under StudBo13, den stora studentbostadskonferensen i Uppsala, som Waldenströmska Studenthemmet fick upp ögonen för branschorganisationen. Under våren blev de medlemmar och medlemsansvariga Erica Sjölin ser fram emot samarbetet med ytterligare en studentbostadsaktör i Uppsala.

- Uppsala är en speciell studentbostadsmarknad med många olika aktörer i alla dess storlekar och former. Med Waldenströmska i organisationen kan vi skapa oss en ännu bättre bild av Uppsala och dess studentbostadsmarknad och bistå ytterligare en aktör med kunskap och nätverk, säger Erica.

Waldenströmska har under åren deltagit på några aktiviteter som Studentbostadsföretagen arrangerat och ser ett värde i att nu bli medlemmar.

- Vi har deltagit i några av Studentbostadsföretagens arrangemang de senaste åren, och ser ett stort värde i att bli en aktivare del av ett nätverk där man kan inspireras och dra nytta av varandras erfarenheter, både lokalt i Uppsala och nationellt, säger R. Erik Svalfors, föreståndare för Waldenströmska studenthemmet.

- De är varmt välkomna in i nätverket och vi hoppas självklart få se Waldenströmska igen på Studbo15 i Örebro senare i år, avslutar Erica.

Om Waldenströmska Studenthemmet:
Waldenströmska Studenthemmet (WS) har funnits i Uppsala sedan 1920. Med rötterna i Svenska Missionsförbundet och Fria Kristliga Studentföreningen har man sedan dess erbjudit studenter boende, med särskild inriktning mot frikyrkliga studenter. WS har cirka 230 hyresgäster, varav 160 boende i korridorrum.

­


För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén