2015-01-22 10:04Pressmeddelande

​Wallenstam ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

null

I samband med att fastighetsbolaget Wallenstam planerar för inträde på studentbostadsmarknaden blir de entreprenörsmedlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Wallenstams första studentbostadsprojekt planeras att påbörjas under nästa år, förutsatt att detaljplaneprocessen löper på enligt plan.

Det är cirka 200 bostäder i ett projekt kallat Ryttaren som har en planerad byggstart under 2016. Studentbostäderna kommer byggas i Norra Djursgårdsstaden i Stockholm, nära stadsdelen Östermalm. Företaget är en av flera entreprenörsmedlemmar som tillkommit branschorganisationen sedan entreprenörsmedlemskapet infördes 2013.

- Det är roligt att företag som träder in på studentbostadsmarknaden ser ett medlemskap hos oss som ett viktigt steg i processen, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Wallenstam ser studentbostadsbyggandet som en del i deras arbete för en hållbar stadsutveckling. Genom medlemskapet i Studentbostadsföretagen räknar de med inspiration och erfarenhetsutbyte för att ytterligare utveckla nuvarande och framtida studentbostadsprojekt.

- Vi letar hela tiden nya möjligheter för att bygga, utveckla och arbeta för en hållbar stadsutveckling. Genom medlemskap i Studentbostadsföretagen ser vi fram emot att utbyta erfarenheter, inspireras och hitta utvecklingsmöjligheter tillsammans med bostadsföretag från övriga landet, säger Pernilla Nätt, informations- och marknadschef på Wallenstam.

- Vi hälsar Wallenstam varmt välkomna in i vårt nätverk och hoppas på ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper, avslutar Erica Sjölin.

Om Wallenstam
Wallenstam har byggt, förvaltat och utvecklat fastigheter sedan starten 1944. Fastighetsbeståndet om cirka 250 fastigheter är koncentrerat till Stockholm och Göteborg.

För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén