2015-03-24 14:08Pressmeddelande

​Wästbygg ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

null

Med 700 studentbostäder i Stockholm klara till 2016 är Wästbygg Projektutveckling på väg in på studentbostadsmarknaden. Nu är de även entreprenörsmedlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen för att samla in kunskap och erfarenheter om studentbostäder.

Wästbygg hälsas varmt välkommen in i föreningen av medlemsansvariga Erica Sjölin som ser en tydlig nytta för hela branschen när nya aktörer på marknaden blir medlemmar.

- Wästbygg har ett tydligt utvecklingsfokus och kommer in på studentbostadsmarknaden med nya, fräscha ögon. Vi tror det kan ge nyttig input till vårt arbete för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktionen av fler studentbostäder, förklarar Erica.

Wästbygg är ett av flera företag som nu satsar på studentbostäder i Stockholmsområdet och de ser på kunskapsutbytet i branschorganisationen som ömsesidigt.

- När vi började arbeta med studentbostäder blev det snabbt tydligt för oss vilken viktig kunskapskälla Studentbostadsföretagen är, säger Pero Popovski, vd Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

- Nu när studentbostäder blivit en etablerad del av vår verksamhet ser vi det som ett naturligt steg att bli medlemmar. På så sätt kan vi tillsammans med branschens andra aktörer utbyta erfarenheter och verka för bättre villkor för ett ökat byggande av studentbostäder, avslutar Pero.


Om Wästbygg:
Wästbygg startade sin verksamhet 1981 och är ett av de största privata utveckling- och byggföretagen i Sverige. Wästbygg har kontor i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping. Bostäder, logistikanläggningar och kommersiella fastigheter är de tre affärsområden som företaget huvudsakligen är verksamt inom. De utvecklar och uppför för tillfället två studentbostadsprojekt i Stockholmsområdet med totalt över 700 lägenheter med inflyttning under 2016.


För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén