2011-10-28 16:02Pressmeddelande

Willhem AB ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Det nystartade bostadsbolaget Willhem AB är ny medlem i Studentbostadsföretagen. Med studentbostäder i bland annat Jönköping bidrar de till att vidga branschorganisationens representation till fler orter runt om i landet.

Studentbostadsföretagen fortsätter att växa och välkomnar Willhem AB in som sin senaste medlem. Med över 300 studentbostäder i Jönköping och Borås är det ett mycket välkommet tillskott eftersom Studentbostadsföretagen hittills inte haft några medlemsföretag på dessa orter.

- Det är väldigt roligt att få möjligheten att samarbeta med ett företag som agerar på två så pass viktiga studieorter, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen. Vi ser fram emot att starta upp ett gynnsamt samarbete för båda parter.

Runt om i landet innehar Willhem AB 11 000 hyresrätter ibland annat Stockholm, Malmö och Linköping. Trots bolagets nyliga inträde på marknaden finns en lång erfarenhet av att vara hyresvärd och Willhem AB har ambitionen att bli en ledande och långvarig aktör.  

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén