2008-04-18 16:17Pressmeddelande

Ytterligare tecken på ökad efterfrågan för studentbostäder

null

Utredningen om allmännyttans framtid som presenterades på fredagen kan få konsekvenser för studentbostadsbranschen.
- Om hyrorna stiger för vanliga lägenheter kommer andelen studenter som är i behov av en studentbostad sannolikt att öka markant, säger Kerstin Brolén.


Den utredning som Michaël Koch presenterade idag kan bl.a. innebära att hyrorna stiger för vanliga hyresrätter i storstadsområdena. Om hyrorna stiger med 5 procent per år skulle det på sikt innebära att andelen studenter som är i behov av en studentbostad ökar de kommande åren.

- Idag bor ungefär 20 procent av landets studenter i studentbostad, om vanliga hyresrätter skulle bli dyrare att bo kommer behovet av studentbostäder att öka, framförallt i storstadsområdena. Den dåliga ekonomi som studenterna har idag innebär att de inte skulle klara några större hyreshöjningar.

Studentbostäder tillhör en bostadstyp som, enligt betänkandet, inte skulle omfattas av hyreshöjningarna. Köerna är, för en gångs skull, för korta för att omfattas av sådana höjningar som föreslås. Därför kommer också behovet av studentbostäder öka ytterligare om hyrorna för vanliga bostäder stiger.

- Med tanke på de kostnader som idag är förenade med byggande och drift av studentbostäder kommer det inte byggas många studentbostäder de kommande åren. Om efterfrågan stiger är risken att kösituationen för studenter återigen blir alarmerande, avslutar Kerstin Brolén, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.

Utredningen om allmännyttan är bara en av flera faktorer som kan påverka efterfrågan på studentbostäder. Införandet av yrkeshögskola och ökande ungdomskullar är två andra faktorer som kan påverka efterfrågan av studentbostäder drastiskt. Att regeringen börja agera för att främja utvecklingen av studentbostadsbranschen är därför av största vikt.

Kontaktuppgifter:

Martin Johansson
Informatör

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén