Studboguiden 2020

Studboguiden beskriver läget är på studentbostadsmarknaden både inför höstterminsstarten och över hela året. Det är de som hyr ut studentbostäderna som gör bedömningen av läget på sin ort.