Studentbostadsföretagen


För en väl fungerande studentbostadsmarknad

Pressmeddelanden

Studentbostadsföretagen på Twitter

Om oss i media

Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 67 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.
Läs mer >> 

Kontaktpersoner

Ida Tengroth
Kommunikationsansvarig
Ida Tengroth
Stina Olén
Vd
Stina Olén