2020-09-01 04:15Pressmeddelande

Dold studentbostadsbrist trots kortare kötider

Från flera håll kommer rapporter som bekräftar trenden om en bättre bostadsmarknad för studenter. Även på de största studieorterna är det något lättare att få tag på en studentbostad under höstterminen. Branschens årliga kartläggning visar på dock på stora variationer och att bostadsbristen är fortsatt allvarlig på de största studieorterna. När studenterna nu blir fler behövs ytterligare satsningar på studentbostäder.

Årets sammanställning visar att nio orter har brist på studentbostäder. 22 orter har balans och på tre orter uppskattar man att det finns ett överskott. Dock finns stora variationer över året. Inför terminsstart när söktrycket är extra högt anger 16 av 34 orter ett underskott på studentbostäder i förhållande till efterfrågan. På hälften av dessa orter balanseras läget en bit in på terminen och under vårterminen anger 12 av 16 att de har balans eller överskott av studentbostäder. 

På landets fyra största studieorter är dock bristen ihållande över hela året. Trots att det har byggts mycket och att läget blivit bättre på senare år, finns här ett fortsatt underskott på studentbostäder. Årets undersökning visar att kötiderna har minskat något i till exempel Stockholm och Göteborg, men en tillbakalutad inställning om att läget sakta med säkert håller på att ordna sig är riskabelt. 

- Det tar fortfarande alltför lång tid att få en bostad på våra mest populära studieorter. Dessutom finns en dold bostadsbrist i form av att svenska och utländska studenter väljer bort utbildningar på grund av bostadsbristen. Detta hämmar högskolornas utveckling redan idag och riskerar att bli ett ännu större hot mot konkurrenskraften framöver, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen

I spåren av Corona fanns under sommaren stor osäkerhet kring höstens studentbostadssituation. Färre internationella studenter och fler studieplatser har inneburit olika utmaningar för olika aktörer. Men sammanfattningsvis är läget stabilt sedan föregående år.

- För de flesta studenter har Corona inte försvårat bostadssituationen och det är glädjande att se hur branschen ställt om och ställt upp för att undvika både fler bostadslösa studenter och betydande vakanser, avslutar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen. 

 

Orter med balans:

 • Borlänge
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Kiruna
 • Luleå
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Skellefteå
 • Trollhättan
 • Varberg
 • Visby
 • Västerås
 • Växjö
 • Örebro
 • Östersund

 

Orter med brist:

 • Borås
 • Göteborg
 • Linköping
 • Lund
 • Malmö
 • Skövde
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala

 

Orter med överskott:

 • Karlshamn
 • Piteå
 • SundsvallOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén