2024-01-24 12:15Pressmeddelande

Generatorn i Linköping vinner Studentbostadspriset 2023

K2A:s studentbostäder Generatorn. Ett trähus i sju våningar sett från en gatukorsning.

K2A med projektet Generatorn i Linköping är 2023 års vinnare av Studentbostadspriset. Med en mix av privata bostäder och gemensamma ytor, ett genomgående hållbarhetstänk och hög uthyrningsgrad är det en vinnare hos både juryn och studenterna. 

Det är ett Svanenmärkt, plusenergihus i massivt trä med 90 enskilda bostäder och flera gemensamma ytor som vinner Studentbostadspriset 2023. Priset, som delas ut av branschorganisationen Studentbostadsföretagen, har fokus på innovation, hållbarhet och utformning som möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning.

- I Generatorn finns både det som studenterna vet att de vill ha och det som de inte vet att de vill ha. Bostäderna möter studenternas efterfrågan på ett eget boende fullt utrustat för att skapa sig ett bra studieliv, samtidigt som de möjliggör för en större gemenskap utanför bostaden och en skapar samhörighet för de boende, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen och ordförande i juryn.

Tredje gången gillt
De 90 studentbostäderna ligger i stadsdelen Vallastaden i Linköping som präglas av hållbarhet och höga krav på utformning. Samspelet mellan stadsdel och studentbostäder är tydlig, och Generatorn har en självklar plats i en innovativ stadsdel.

Det är Linköpings andra Studentbostadspris, ByggVesta vann med Colonia II 2021. För K2A är det tredje gången gillt efter att ha varit finalister både 2021 och 2022.

- Äntligen! Det känns helt rätt i tiden att Generatorn får priset eftersom det är ett unikt studentboende ur klimathänseende. Att det är en träbyggnad innebär betydligt lägre utsläpp från byggskedet och eftersom byggnaden producerar mer energi än vad som används är även driften klimatsmart, säger Johan Knaust, vd på K2A.

 

Juryns motivering
K2A har med sitt projekt Generatorn skapat moderna och välplanerade studentbostäder samtidigt som de spänner bågen för hållbart byggande. Trots små bostadsenheter är Generatorn ett plusenergihus, dessutom Svanenmärkt i massivt trä. Som en del av Vallastaden drar projektet nytta av och bidrar till en hållbar stadsdel.

Bostäderna har utvecklats utifrån dialog med studenter och utgörs av smålägenheter i olika format, samtidigt som det finns flera sociala ytor. Takvåningen och det intilliggande felleshuset bjuder in till umgänge med vänner och grannar.

Möten mellan generationer uppmuntras också, då studenthuset delar funktioner med det anslutande trygghetsboendet. Kort sagt erbjuder Generatorn hållbara och trivsamma hem för studenter i Linköping.

 

Fakta om Generatorn
Generatorn är vad det heter - ett plusenergihus som genererar mer energi än vad som köps in. Nästan 300 solceller på taket och en minutiös detaljkontroll för att förebygga köldbryggor är några av de saker som möjliggör för byggnaden att leva upp till sitt namn. Med en massiv trästomme, träfasad och Svanen-märkning är den ekologiska hållbarheten ett signum för Generatorn.

Generatorn ligger i Vallastaden i Linköping, en campusnära och innovativ arena för bostadsbyggande. Projektet rymmer 90 lägenheter, alla ettor i olika storlekar och varianter. Bostäderna har byggts i dialog med Linköpingsstudenterna och är utformade efter deras önskemål med induktionshäll, ugn, tvättmaskin och diskmaskin. De privata bostäderna kompletteras med tre olika gemensamma ytor; en uppglasad takvåning där vinterträdgård och lounge samsas med extra förrådsytor, en lokal för studentcafé i bottenplan och ett felleshus som uppmuntrar hyresgästerna att träffa andra i grannskapet.

Totalt består Generatorn av tre sammansatta men ändå separata huskroppar som alla utformats av varsin arkitektbyrå, helt i linje med Vallastadens kriterier. Huskropparna fungerar som tre egna enheter men hålls samman genom den uppglasade takvåningen. Även fasaderna är olika för de respektive huskropparna, som i sitt arkitektoniska uttryck ger tre variationer på urbant trähus. Ett energiskt inslag i Vallastadens arkitektur - i dubbel bemärkelse.

Arkitekter: Spridd, Secretary och SeptembreOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén